Ödeme Şekilleri Ö
deme
 (Letter of Credit)
Akreditifili Ödeme (Letter of Credit)
Akreditifli ; ihracatçının sattığı mallara ait sevk vesaikini ithalatçının bankası tarafından akreditifinin açılmasına aracılık etmesi görevi verilen kendi ülkesindeki bir bankaya bu vesaiki teslimi karşılığında mal bedeli tahsil etmesine imkan veren bir işlemi ifade etmektir.


Vadeli Akreditifli
Süreli Banka Kredisi. %3 KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) ödenir.

Vesaik Mukabili Ödeme (Documentary Collection (veya) Cah Against Documents)
Vesaik Mukabili Ödeme, ithalatçının satın alacağı malın bedelini o malı temsil eden bir belgeye dayanarak ödeme şeklini ifade etmektir.

Mal Mukabili Ödeme (Cash on Delivery)
Mal bedelleri, ihraç konusu malların ithalatçının eline geçmesinden belirli bir süre sonra tahsil edilebildiği bir ödeme şeklini ifade etmektir.%3 KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) ödenir.

Aval ve Kabul Kredisi (Acceptance Credit)
Aval kredisinde bankanın alıcı tarafından kabul edilen poliçeye aval vermesi söz konusudur. Kabul kredisinde ise banka, poliçenin muhatabı olarak poliçeyi kabul eder

Peşin Ödeme (Cash in Advance / Advance Payment)
Satış Sözleşmesine göre alıcının henüz malları teslim almadan bedelini ödemesidir. Bu tür ödemelerde alıcının satıcıya kredi tanıması söz konusu olabilir.