İthalat Terimleri

Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı,

 

Gümrük Beyannamesi: Gümrük Kanunu hükümleri çerçevesinde gümrük idarelerince düzenlenen belgedir

 

Vergi Numarası: Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, vergi mükellefi her gerçek ve tüzel kişiye verilen numaradır

 

Fiili İthal: Gümrük Kanununda yapılan "fiili ithal" tanımında belirtilen durumlar.

 

Başlamış ithal işlemi: İthal edilecek malların gümrüğe gelmiş veya çıkış ülkesinde ihracat işlemlerinin tamamlanmış olması durumunu ifade eder.